Argus
English Polski
@
Użytkownik 

Reset hasła administratora

Wprowadź identyfikator konta korporacyjnego oraz login administratora. Na adres e-mail zapisany w ustawieniach konta zostanie wysłana wiadomość e-mail. Będzie ona zawierała link, którego kliknięcie spowoduje otwarcie formularza zmiany hasła. Link jest ważny godzinę i umożliwia jednokrotną zmianę hasła administratora.

Identyfikator konta:
Login administratora:

Tekst z obrazka*:

© DuoKomp Software & Web Development 2013