Argus
English Polski
@
Użytkownik 

Nowe konto korporacyjne

Krok 1 / 3

Wszystkie pola muszą zostać prawidłowo wypełnione:

Użytkownik administracyjny

Login administratora:
Hasło administratora:
Powtórz hasło:

Dla każdego konta korporacyjnego obowiązkowo tworzony jest użytkownik administracyjny, którego login i hasło należy podać powyżej. Taki użytkownik jako jedyny ma pełnię uprawnień do konta, łącznie z możliwością tworzenia innych użytkowników o ograniczonych prawach. Dodatkowy wspólny dla wszystkich użytkowników danego konta identyfikator korporacyjny zostanie wygenerowany automatycznie.

Login musi mieć co najmniej 6 znaków długości i może zawierać litery, cyfry, kropkę i podkreślnik. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i MUSI zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne z listy poniżej. Zarówno w loginie jak i haśle rozróżniane są małe i duże litery.

Znaki specjalne dozwolone w haśle: !@#$%^&*()_+-=[]{}\|;':\",.<>/?

E-mail administracyjny

E-mail:
Powtórz e-mail:

Sprawdź dokładnie czy adres e-mail został wpisany poprawnie oraz upewnij się, że masz do niego łatwy dostęp, gdyż jest on niezbędny do:

  • zakończenia procesu rejestracji konta/użytkownika,
  • zmiany hasła do konta jeśli zostanie zapomniane.

Jakkolwiek można zmienić ten adres również później po zalogowaniu się na konto, to jednak ze względów bezpieczeństwa żadna z powyższych operacji nie będzie możliwa bez dostępu do adresu zapisanego w jego ustawieniach!

Kod aktywacyjny Argus

Twój kod:

Kod aktywacyjny konieczny do założenia konta w Argus dostarczany jest przy pierwszym zakupie abonamentu i nośnika.

© DuoKomp Software & Web Development 2013